Butterfly a la Linnea

2cl vodka

Fyll ett highballglas till hälften med is.