Sweet Liqourice

6 cl Sambuca
fruktsoda

lägg is i ett highball glas
häll i sambucan å sedan fruksodan

) jummie