U-Båt

6 cl Jäger
44 cl fatöl

Tappa upp en nästan full stor stark och släpp sedan försiktigt ned ett snapsglas fyllt med Jäger. En variant är Atom-U-båt, i vilken man byter plats på öl och Jäger.