Vulcan Mind Bender

3/4 Ouzo
1/4 Bacardi

Blanda i ett Shot-glas (long neck eller vanligt är okej).