Erotic

3-4 cl vodka
Fyll upp med Fanta Exotiska Frukter
Några dashes med Lime

Fyll med lite is, häll i spriten, sen Fantan och Lime. Garnera med en limeskiva. Använd gärna ett Highballglas.